ஊர்மிளாவின் பிரிவு குறித்த பாடல்

– ஓ.வி. நாராயண ராவ் ஆந்திர பெண்மணிகளின் பாடல் ராமாயணத்தில் ஒதுக்கப்பட ஊர்மிளாவை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது    ஊர்மிளா தேவியின் நித்திரை மன்னன் ராமன் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்க அரசவை பெருமை பெறுகிறது பரதன் சத்ருக்னன் லக்ஷ்மணன் அவனுக்கு சேவை செய்ய வந்திருக்கின்றனர் அனுமன் ராமனின் கால்களை அமுக்கிவிடுகிறான். சுக்ரீவன் பணிவாய் நிற்கிறான் தும்புராவும் நாரதரும் பாட ரம்பையும் குழுவினரும் ஆடினர் ஜனகனும் மற்ற முனிவர்களும் உயர் ஒழுக்கங்களை பிரசங்கம் செய்கின்றனர் அனைத்து கடவுள்களும் மகிழ்ந்தனர், மலர்கள் ஆகாயத்திலிருந்து மழையாகப் பொழிந்தன. …

தமிழ் – எழுத்துக்களின் தோற்றம் காலம் மற்றும் வளர்ச்சி

– பேராசிரியர் சு. இராசவேல் ஏறக்குறைய 2500 ஆண்டுகால எழுத்தியல் வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில் 1882 ஆம் ஆண்டு இராபர்ட் சீவல் கண்டுபிடித்த மாங்குளம் கல்வெட்டே தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கின்ற தொன்மையான தமிழ்-பிராமி (இனி இதனை தமிழிக் கல்வெட்டுக்கள் என்றே குறிப்பிடலாம்) கல்வெட்டாகும். அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக மதுரைப் பகுதியிலும் திருநெல்வேலிப் பகுதியிலும் பல புதிய தமிழிக்கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பல்வேறு ஆய்வாளர்களால் பலவாறாகப் படிக்கப்பட்டன. மாங்குளம் கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 42 ஆண்டுகள் கழித்து கல்வெட்டு அறிஞர்  கே.வி.சுப்பிரமணிய …